Agape danışmanlık merkezi
AnasayfaSite içi arama

Kurumsal Danışmanlık

Şirketlere Yönelik

Etkin İletişim Becerileri ve Empatik Anlayış Geliştirme

Bireye etkili iletişim becerileri kazandırarak,  ikili ilişkilerde ihtiyaç duyduğu kendisini, ötekinin/diğerinin yerine koyarak karşısındakini anlayabilmesi ve hissedebilmesi olarak tanımlanan empati anlayışını benimsemesini hedefler.

Bireylerin verimli iletişimi sağlayabilmeleri ve çıkabilecek sorunları çözümlemeleri,  çeşitli iletişim tekniklerinin etkili kullanılmasıyla mümkündür.  İletişim tekniklerinin doğru kullanıldığı ortamlarda performans artışı  olmakta ve bireyler arası ilişkiler de daha sağlıklı kurulmaktadır.

Uygulama Modeli:

Psikodrama ve prezentasyon
Sanat Terapi

Hedef:

  • Bireylerin aralarında çıkabilecek iletişim sorunlarını tespit etmeleri
  • Bireylerarası iletişimde karşılıklı anlama ve anlaşma becerisi
  • Etkin dinleme ve ifade edebilme
  • Empatik anlayışın gelişmesi
  • Beden dilini kullanma ve anlama
  • Çatışma çözüm yöntemlerini uygulamaları
  • Etkili iletişim sayesinde kurum içinde işbirliği oluşturma
  • İletişim tekniklerinin içselleştirilmesi
  • Sağlıksız iletişimden kaynaklanan zaman ve performans kaybını önleme

Uygulama Süresi:

2 gün
 

Ref.No: SY01

İçeriği Paylaş
Agape danışmanlık merkezi
mavera interaktif