Agape danışmanlık merkezi
AnasayfaSite içi arama

Kurumsal Danışmanlık

Şirketlere Yönelik

Şirketlere Yönelik


21. yy.’da modern yaşam anlayışı içerisinde toplumsal gelişim ve ilerlemenin “birey”in gelişim ve kazanımlarıyla doğru orantılı olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Gelişmiş toplumlardaki bireysel gelişim; kişisel farkındalık kazanma, içgörü geliştirme, mesleki kimlik ve farkındalık kazanma, sosyalleşme, yaratıcılık, iletişim becerisi kazanma gibi alanların desteklenmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Kurumsal yapılar, farklı yaş dönemleri, gelişim dönemleri, sosyo-kültürel çevreler ve farklı dinamiklerden bir araya gelen bireylerden oluşan bütünlerdir. Bu bütünün parçalarının birbirlerinden etkilenmeleri de kaçınılmazdır. Bu etkileşim sürecinden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kurumsal yapıların süreç içinde olumlu katkıları arttırabilmesi için sistemi oluşturan bireylerin “bireysel gelişim” yönündeki kazanımlarına yönelik bireysel ve grup çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bireyin kişisel gelişimindeki  kazanımlar, grup içinde ve dolayısıyla kurumsal yapıdaki olumlu etkileşimi sağlayarak  kurumsal yapının da kazanımı haline gelecektir.

Merkezimiz bu nedenlerle; her kurumun kendi içinde bir sistem olduğunu ve bu sistemin alt sistemlerden oluştuğunu, onlarında kendilerine özel yapıları ve işlevleri olduğunu göz önünde bulundurularak çalışma planları geliştirerek uygulamaktadır.

İçeriği Paylaş
Agape danışmanlık merkezi
mavera interaktif