Agape danışmanlık merkezi
AnasayfaSite içi arama

Psikolojik Danışmanlık

Ergen Danışmanlığı

Öğrenme Güçlüğü


Okuma, yazma, sözel ifade, sayısal öğrenme zorluğu…

Öğrenmenin (okuma, yazma, matematik vb.) pek çok alanın etkilendiği karmaşık, yapısal bir durumdur. Dinlenme, düşünme, anlama, kendini ifade ve organize etme ve sosyal olguları algılama ile kendisini gösterir. Belirtileri;

Okuma becerisi
Okuma hızında yaşıtlarından geridir. Harfin şekli ile sesini birleştiremez. Okuduğu parçayı anlamakta zorlanır.

Yazma becerisi
El yazısı okunaksızdır. Bazı harf ve sayıları ters yazar. Hece atlar yada hece ekler. Kelimeler arasında boşluk bırakmaz yada kelimelere birkaç parçaya bölerek yazar.

Aritmetik becerileri
Dört işlemi yaparken yavaştır. Parmak sayar. Problemi çözüme götürecek işleme karar veremez. Sayı kavramlarını anlamakta güçlük çeker.

Organize olma becerileri
Odası, çantası ve defterleri dağınıktır. Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybeder. Yaptığı işi bitirmede zorluk çeker

Oryantasyon (yönelim) becerileri
Yönünü bulmakta güçlük yaşar. İşaret sözcüklerini (burada, şurada gibi) karıştırır. Zamana ilişkin kavramları karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır.

Sıraya koyma becerisi
Dinlediği öyküyü anlatması istendiğinde başını sonunu karıştırır. Haftanın günlerini, ayları doğru saysa bile aradan sorulduğunda yanıtlamakta zorlanır. Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir.

Sözel ifade becerisi
Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır. Düzgün cümleler kuramaz. Soyut kavramları, mecazi anlamları anlamakta güçlük çekerler.

Motor Beceriler
Sakardır, düşer, kalemi uygun biçimde tutamaz, yaşıtlarına oranla çizgileri ve çizimleri kötüdür. Yazıları genelde okunaksızdır.

İçeriği Paylaş
Agape danışmanlık merkezi
mavera interaktif