Agape danışmanlık merkezi
AnasayfaSite içi arama

Psikolojik Danışmanlık

Yetişkin Danışmanlığı

Cinsellikle İlintili Problemler


Cinsellik, hayatın ve ilişkilerin içinde kıymetli bir yeri olan süreçtir. Kimi zaman kendi cinsel kimliğimizi ve yönelimimizi algılayışta, cinsel ilişkimizin niteliğinde ya da cinsel işlevlerimizde problemler olabilir. Bu sorunların bir kısmı organik nedenlere bağlı bir kısmı da psikolojik ya da ilişkisel olabilir.

En genel hatları ile cinsellik şu alanlarda değerlendirilebilir.

Cinsel kimlik ve yönelim: Kendimizi ait hissettiğimiz cinsiyet ve cinsiyet rolleri ile ilişkimizdir.

Cinsel ilişki: İki insan arasında, doyum sağlayan ve akıcı bir fiziksel/duygusal alış veriş durumu.

Cinsel işlev:  Organik ya da psikolojik kökenli olarak fiziksel işlevlerimizin yeterli ya da sıkıntılı olmasına işaret eder. (erken boşalma, vaginismus, ereksiyon güçlüğü vb)

Cinsel işleyiş: Bir başkası ile ilişkiden ziyade cinsel hissedişimizle ilişkimizdir. Cinsellik ile ilgili zihinsel tutumlarımız, arzu ya da korkularımıza işaret eder.

Bu alanlarda yaşanan problemler ya da farkında olmadığımız süreçlerin etkisi kimi zaman bir uzman yardımını gerektirebilir.

 

İçeriği Paylaş
Agape danışmanlık merkezi
mavera interaktif