Agape danışmanlık merkezi
AnasayfaSite içi arama

Psikolojik Danışmanlık

Aile Danışmanlığı

Sağlıklı Boşanmayı Gerçekleştirebilmek


Boşanma, karı-kocalık ilişkisini bitirmek için başvurulacak bir yöntem değil; kadın ve erkeğin yaşam şartları ve kişisel statülerindeki hukuki değişimdir. Boşanma, kadın ve erkeğin duygusal ve fiziksel ilişkileri fiilen bittikten sonra, bu durumu resmileştirmek üzere başvurulması gereken bir yoldur. Boşanmanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için hukuki boşanma kadar duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak da boşanmanın gerçekleştirilebilmesi gereklidir.

Sağlıklı boşanma gerçekleştirebilmek!

Boşanma kararı verilmeden önce, boşanma işlemleri esnasında ve boşanma sonrasında kadın, erkek ve çocuklarını duygusal, bilişsel, fiziksel düzeyde olduğu kadar yeni hayat düzenine alışma noktasında pek çok değişim ve düzenleme bekler. Bu süreçlerin taraflar açısından sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekir:  

 1. Boşanma kararı verilmeden önce evlilikteki sorunların ortadan kaldırılabilmesine yönelik her türlü yaklaşım ve çözüm yöntemi denenmelidir.
   
 2. Her iki taraf da boşanma kararı verilmeden önce sorunların oluşumundaki katkı ve sorumluluklarının farkına varmalı, bunları kabul etmelidir.
   
 3. Her iki taraf da sorunlar ortadan kalktığı halde evliliği yürütmek istemedikleri konusunda fikir birliğine varmalıdır.
   
 4. Boşanma sonrasındaki hayatlar, boşanma kararı verilmeden önce planlanabilmeli ve organize edilebilmelidir.
   
 5. Her iki taraf da karı-kocalık rolleri bitse de, anne-babalık görevlerinin devam etmesi gerektiğinin bilincine varabilmelidir.
   
 6. Yukarıdaki maddelerin yerine getirilmesinde zorluk yaşandığı durumlarda bir uzmandan profesyonel yardım alınabilmelidir.  

Kağıt Üzerinde Boşanma

Resmen boşanmadıkları halde karı-koca arasındaki duygusal ve fiziksel ilişkinin bittiği, çeşitli zorunluluklar nedeniyle ya da yanlış inançlarla sadece kağıt üzerinde devam eden evliliklere sıkça rastlanmaktadır.

Bununla birlikte, boşanmanın kağıt üzerinde kaldığı, hukuki boşanma gerçekleşmesine rağmen, eski eşlerin duygusal, bilişsel ve fiziksel boşanma gerçekleştirmediklerini de çok sık görmekteyiz. Bu durumda ise:
 

 • Eski eşlerin duygusal ve fiziksel karı-kocalık ilişkilerini ve yakınlıklarını devam ettirdiklerine,
   
 • Eski eşlere dair umut ve beklentilerin devam ettirildiğine,
   
 • Eski eşlerden beklenenler ve taşınan umut nedeniyle güçlü olumsuz duygular yaşandığına ve bu duyguların kişilerde psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar oluşmasına katkıda bulunduğuna,
   
 • Eski eşlerden beklenenler ve taşınan umut dolayısıyla yeni sağlıklı ilişkilerin kurulamadığına ve yeni hayatların başlatılamadığına.
   
 • Eski eşlerden biri yeni bir hayat kurmaya çalışırken, diğerinin bu çabaları engellemeye ya da bozmaya çalıştığına,
   
 • Karı/kocalığın bitmesiyle annelik/babalık görevlerinin de unutulduğuna,
   
 • Çocukların anne veya babalarıyla görüştürülmediğine,
   
 • Çocukların eski eşlerin sorunlarının arasında bırakıldığına tanık olunmaktadır.

Boşanma sadece kağıt üzerinde kalmadığında, eski eşler duygusal, bilişsel ve fiziksel boşanmayı da gerçekleştirebildiklerinde, karı-kocalık rolleri bitse de anne-baba olarak kalmayı başarabildiklerinde çocukların gelişimi ve sağlıkları açısından problem yaşanmaz. Evliliğin sadece kağıt üzerinde kaldığı veya boşanmanın sadece kağıt üzerinde gerçekleştiği evliliklerde en fazla zararı görecek çocuklardır.

İçeriği Paylaş

Makaleler

Agape danışmanlık merkezi
mavera interaktif